Læs om arbejdstilsynets regler for facaderenovering

Når du udfører facaderenovering og andet byggearbejde er du og din arbejdsgiver underlagt Arbejdstilsynets bekendtgørelser som skal sikre, at arbejdet bliver udført sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Her kan du læse nogle af Arbejdstilsynets regler, der er aktuelle, når du udfører facaderenovering.

Sikre og sunde arbejdsforhold ved facadearbejde

Ved facadearbejde i højden er det især vigtigt at have fokus på fare for nedstyrtning og at undgå tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Desuden har Arbejdstilsynet regler for opstilling og montering af stilladser og arbejdsplatforme, samt betjening af sidstnævnte.

Arbejdspladser i højden skal være stabile og solide

Arbejdsgiveren skal være opmærksom på at overholde den maksimale belastning de anvendte stilladser eller arbejdsplatforme kan bære. Som udgangspunkt er en persons vægt anslået til 85 kg. Platformen skal sikres og fastgøres så den ikke kan forskubbe sig. Og generelt skal stabiliteten på platforme og resten af arbejdspladsen jævnligt tjekkes igennem for at undgå uheld.

Uvedkommende skal ikke have adgang til arbejdsplatformene

For uvedkommende kan det måske være temmelig fristende at prøve en tur op i højden, hvis man kommer forbi byggepladsen og bliver nysgerrig efter at se udsigten. Derfor skal arbejdsplatforme så vidt det er muligt være opstillet, så uvedkommende ikke kan få adgang til dem. Det samme gælder for andre tekniske hjælpemidler ved facaderenovering og byggearbejde i det hele taget. For platformen kan man eksempelvis imødekomme denne regel ved at sikre, at strømtilførslen til maskinen bliver afbrudt, når arbejdsdagen er overstået. Det forhindrer uvedkommende i at gøre brug af platformen.

Arbejde i en ergonomisk behagelig højde

Arbejde over terrænniveau skal udføres ved hjælpe af hjælpemidler såsom arbejdsplatforme, så arbejdet kan udføres i en behagelig højde. Generelt er det godt at tage udgangspunkt i, at du ikke bør arbejde med armene løftet over skulderhøjde eller på noget under knæhøjde, så du hele tiden er nødt til at bukke dig ned.

Dårlige vejrforhold

Ifølge Arbejdstilsynet skal udførslen af arbejdet ske under temperaturer, der tager hensyn til arbejderne på byggepladsen.

Hos Platform.as er det muligt at leje overdækkede arbejdsplatforme. Det gør det langt nemmere at leve op til reglerne om ordentlig afskærmning især i vinterhalvåret. Når arbejderne udfører facaderenovering på åbne konstruktioner, er de særligt udsatte for blæst og regn. Så en form for inddækning kan være guld værd for at beskytte medarbejdernes helbred og sikre så gode arbejdsforhold som muligt” – Casper Knudsen, Direktør hos Platform.as

Arbejdstilsynet om at værne mod nedstyrtning

Ved facaderenovering i højden er det et krav, at der er rækværk, skærme eller et net, der sikrer arbejderne mod at kunne falde ned og komme til skade.

Man må selvfølgelig gerne udføre facaderenovering fra stige på de nederste trin. Men i mere end 4-5 meters højde er det ekstra vigtigt, at sikkerheden er på plads. Her skal rækværk eksempelvis være tilstrækkeligt høje og stærke, og det må ikke kunne forskyde sig. Hos Platform.as er alle vores arbejdsplatforme forsvarligt sikrede med godkendte rækværk

Rækværk omkring stilladset eller platformen er at foretrække. Alternativt kan den enkelte medarbejder sikres med faldsikringsudstyr.

VIL DU VIDE MERE? LAD OS KONTAKTE DIG

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Følg med i hvad vi laver hos Platform.as