TOTALOVERDÆKNING TIL BYGGE- OG RENOVERINGSPROJEKTER

Som de første og eneste i Danmark tilbyder Platform.as totaloverdækning af alle typer bygninger. Kombinationen af arbejdsplatforme, stillads og materialehejs giver en hidtil uset fleksibilitet, som alle parter vil nyde godt af.

TOTALOVERDÆKNING GIVER STØRRE ARBEJDSAREAL, BEDRE SIKKERHED
OG UHINDRET ADGANG

Når overdækningen står klar, vil selve platformen hvorfra der arbejdes, være låst under tagfoden, så den ikke kan køres ned. Dette betyder bl.a., at der bliver et langt større areal at arbejde på, idet platformens dæk er større end stilladsdækket. Der vil således være bedre plads til opbevaring af materialer og til at udføre sit arbejde. Udover at pladsen på selve arbejdsområdet bliver større, vil man også i højere grad kunne bevæge sig frit langs tagfoden, da der ikke vil være lodrette søjler fra stilladset, som man skal rundt om.

Effektiviser dit renoveringsprojekt

I Valby er Nordstern ved at totalrenovere Henriksgården, der er en af Hovedstadens Almennyttige Boligselskabs afdelinger.

For blandt andet at effektivisere de mange processer, som renoveringsprojektet består af, har entreprenørvirksomheden valgt at benytte Platform.as’ spændende totaloverdækningskoncept.

Den konkrete løsning består 20 arbejdsplatforme, der er sat op i forlængelse af hinanden på boligblokkens to langsider. Imellem de to rækker af platforme, hen over bygningen, er der monteret kassetter, hvorpå overdækningsdugen er fastgjort. Og i hver gavl understøtter en arbejdsplatform totalløsningen.

Totaloverdækning

Den nye og innovative måde at lave totaloverdækning på, betyder, udover det optimerede arbejdsareal, at man langt hurtigere kan flytte overdækningen til et nyt område. Dette gøres ved hjælp af et specielt konstrueret system, der gør det muligt at rulle taget på nogle såkaldte ”rulleskøjter” eller ”trolleys”, der kører på vandrette profiler som ligger langs tagfoden.

I daglig tale omtales totaloverdækning også som totalinddækning, men den korrekte brug af fagsprog er førstnævnte.

En totalinddækning af byggeri er brugen af totaloverdækning, hvor de absolutte fordele er det store arbejdsareal, den forbedrede sikkerhed samt let adgang, som beskrevet ovenfor.

totaloverdækning

Den nye og innovative måde at lave tagrenovering på

Dækket hvor de arbejdende udfører deres arbejde øges betragteligt med den nye løsning.

TOTALOVERDÆKNING EGNER SIG TIL ADSKILLIGE BYGGEPROJEKTER

Der kan anvendes totaloverdækning til flere forskellige byggeprojekter, herunder:

TOTALOVERDÆKNING ER DEN TIDSEFFEKTIVE LØSNING

Arbejde såsom facaderenovering, taglægning, udskiftning af vinduer, montage af altaner mv. foregår per automatik udendørs. Og som de fleste ved, kan det danske vejr være lunefuldt og byde på både forudsete som uforudsete skift.
Når der vælges totaloverdækning til arbejdsplatforme, skabes der et afdækket miljø, der ikke påvirkes af vind og vejr. Dette gør det derfor lettere for håndværkerne at arbejde uforstyrret til trods for regn, blæst eller sne – men også bagende sol. Totaloverdækning af byggeri er således med til at gøre det lettere, at overholde tidsplanen for arbejdet, da det ikke behøver at blive sat på standby i forbindelse med vejret.

TOTALOVERDÆKNING MED PLATFORME GIVER MANGE FORDELE

Både for de udførende, men også for eventuelle beboere:

Service - Kvalitet - Sikkerhed

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Platform.as

INTET OVERLADT TIL TILFÆLDIGHEDERNE VED TOTALOVERDÆKNING

Den absolutte topprioritet ved dette nye produkt, er, som ved vores andre produkter, sikkerheden. Vi har været mere end et år om at udvikle dette nye og unikke produkt og vi har været utallige beregninger igennem, for at være helt sikre på, at alt er som det skal være. Vi har desuden alle godkendelse – bl.a. fra Arbejdstilsynet.

Afspil video

For totaloverdækningen gælder selvfølgelig samme krav som for vores andre produkter og virksomhed generelt og som er årsagen til, at vi år efter år har formået at forlænge vores DRA-certificering, som er vores kunders garanti for et produkt og service af højeste kvalitet.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Følg med i hvad vi laver hos Platform.as