Murerrobotten – den moderne murerske

 

 

Smart murerrobot til det ensformige og nedslidende arbejde

Murersvenden er uundværlig på en mureropgave og det vil han blive ved med at være! Men vi vil gerne præsentere jer for murerens nye bedste ven, Murerrobotten. 

Murerfaget kan være et utrolig ensformigt og nedslidende arbejde, særligt på de meget store projekter, hvor der ikke er meget variation i arbejdet. Som murer er man selvfølgelig udlært til at kunne lægge mange sten, på så kort tid som muligt. Men man er også uddannet til at lave det svære arbejde og de flotte detaljer. I Platform.as har et af vores mantraer altid været, at man skal arbejde smart. Derfor mener vi at vores arbejdsplatforme er skabt til byggeriet og derfor har vi nu også udviklet Murerrobotten, i samarbejde med Robot At Work, som skal være med til at gøre murerarbejdet smartere.

En forbedret murerske

Vores murerrobot er ikke udviklet for at erstatte mureren, tværtimod. Murerrobotten er udviklet for at understøtte murerens arbejde og den er afhængig af murerens færdigheder. Robotten er således genial, når der skal lægges sten på sten, men murerens egenskaber er stadig vigtige, når der skal laves finish. Der skal for eksempel afrettes fuger, ligesom robotten kun kan mure ligeud. Hjørner, buer, kanter og gesimser kræver således stadig den menneskelige sans for detalje.

Murerobotten vil, i samarbejde med en murer og en arbejdsmand, skabe det optimale setup i forhold til hastighed, arbejdsproces og kvalitet. Murerobotten lægger 240 sten pr time og skal derfor løbende lades både med sten og mørtel, hvilket kan gøres af enten arbejdsmand eller murer og foregår i ergonomisk god arbejdshøjde.

Mureren skal løbende skrabe overskudsmørtlen og trykke fugen samt kvalitetssikre robottens arbejde. Robotten tager sig således af den yderst nedslidende og gentagende del af arbejdsprocessen og overlader dermed det håndværksfaglige til fagfolkene.

Vores murerrobot er designet således, at den er sikkerhedsmæssigt forsvarlig at arbejde sammen med. Robottens arbejdsprocesser er nøje planlagt, så den indgår i murerens fremgangsmåde omkring opmåling og planlægning af forband, vinduesplacering og eventuelle ujævnheder, som der skal korrigeres for, når stenene lægges.

Robottens bevægelser bliver løbende korrigeret ved hjælp af laserstyring og sikrer dermed, at stenen altid bliver placeret korrekt, selvom der er eksterne bevægelser og skævheder.

Opsætning

Robotten ankommer til byggepladsen sammen med en platform fra Platform.AS. Der er sat en mur på 130-140 cm og robotten er i stand til at mure den resterende del af muren herefter.

Teknisk ibrugtagning

  1. Robotten og de monterede lasermodtaget tændes.
  2. Placer de to roterende laser efter anvisningerne på muren. (de erstatter den klassiske murersnor)
  3. Lad robotten med 40 sten og en murbør mørtel*.
  4. Mureren ligger hjørne stenen og placere robotten i korrekt stilling herefter.
  5. Angiv herefter præcise mål på skiftet med vindueshuller og andre elementer
  6. Vælg forband, skiftegang og tryk start.

Data

Teknisk data for murerrobot
*Robotten er designet til at køre med flere forskellige typer af mørtel, anvisningerne til konsistensen skal dog overholdes for at sikre at mørtlen ikke pakker i fremføringen.
**Hastigheden afhænger af de lokale omstændigheder, men sammenlignet med en murersvend+arbejdsmand uden robot ligger den ca. dobbelt så mange sten på en arbejdsdag – dette er selvfølgelig med forbehold, da vi ikke har lavet en konkret test på dette endnu.

Se flere videoer og billeder af Brickbot herunder