Løfteudstyr på byggepladser

Tunge løft præger alt for mange byggepladser. En undersøgelse fra 2016 viste, at langt over halvdelen af 3F’s medlemmer oplever tunge løft i det daglige arbejde på de danske byggepladser. Det gælder eksempelvis ved arbejde med tunge vinduer og døre, hvor håndværkerne ikke bliver tilbudt tekniske hjælpemidler, som kan gøre en del af arbejde.

Det er heldigvis muligt at planlægge arbejdet på en måde, så man kan minimere risikoen for skader på ryg, skuldre og nakke ved tunge løft.

Nem udlejning af arbejdsplatforme

I dag er det blevet nemt at udleje arbejdsplatforme, som letter arbejdet for medarbejderne. De gode udlejningsmuligheder er noget, der kan ses ude på byggepladserne, hvor lifte og arbejdsplatforme er mere og mere anvendt.

Håndværkerne og entreprenørerne har øget fokus på at undgå nedslidning. Og markedet for arbejdsplatforme er vokset, så udvalget i dag er let tilgængeligt. Hos Platform.as har vi eksempelvis 360 arbejdsplatforme, som vi udlejer til byggepladser fordelt over hele Danmark” – fortæller Casper Knudsen, direktør hos Platform.as

Disse krav skal arbejdsplatformen leve op til

  • Arbejdsplatformen skal passe til det arbejde, den er lejet til. Eksempelvis skal størrelsen og bæreevnen matche antallet af materiel og arbejdere, som platformen skal belastes med.
  • Personløfteren skal have en tydelig skiltning med, hvor mange mennesker/hvor meget belastning den maks. kan tåle. Som udgangspunkt er 1 person sat til at veje 85 kg. Er I nogle tunge basser, så træk eventuelt en person fra.
  • På skiltningen skal der også være en kort brugsanvisning, mens en længere brugsanvisning på dansk skal følge med udlejningen.
  • Eftersyn skal ske mindst en gang om året så platformene altid er sikkerhedsmæssigt forsvarlige at benytte

Hos platform.as kan du være sikker på, at alle vores arbejdsplatforme lever op til de gældende regler. Vi overholder alle årseftersyn og tjekker platformene efter hver eneste udlejning. Arbejdsplatformen skal stilles op og tages ned igen af en person, der har fået instruktion i, hvordan man gør.  Hos platform.as leverer og monterer vi arbejdsplatformen og sætter dig ind i, hvordan den anvendes, så du nemt og effektivt kan komme i gang med din facadeopgave i højden.

4 tips til at undgå arbejdsskader og ulykker

  1. Nogle arbejdsulykker kan forebygges med vinterinddækning, så medarbejderne ikke bliver nedkølede i regnvejr eller risikerer faldulykker, når der ligger is og sne. Hos Platform.as er det naturligvis muligt at vælge overdækkede platforme, som beskytter mod blæst og snevejr.
  2. Benyt løfteudstyr og andre tekniske hjælpemidler til at undgå tunge løft. Med en arbejdsplatform er det eksempelvis lettere at transportere materialerne op til arbejdsområdet, end hvis I benytter stilladser. Platformen kan desuden hæves til den ergonomisk korrekte højde i forhold til det konkrete arbejde.
  3. Arbejder I ved karnapper eller under altaner, så vælg en platform med et påmonteret konsoldæk, der kan sænkes ned og ind mod bygningen. Det giver mulighed for, at flere arbejdere kan være i gang på samme tid uden at foretage uhensigtsmæssige løft.
  4. Undgå så vidt muligt manuelle løft. Vær særligt opmærksom, hvis du skal løfte genstande under knæhøjde eller over skulderhøjde, eller hvis du løfter, mens du står på stiger eller er på et ujævnt underlag. Har du arbejde med sådanne løft, så tag jævnligt pauser, hvor du i stedet kan udføre arbejde, som er mere ergonomisk hensigtsmæssigt.

VIL DU VIDE MERE? LAD OS KONTAKTE DIG

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Følg med i hvad vi laver hos Platform.as