Murerarbejde i højden – Læs om fordele ved arbejdsplatform

Er du murer, og arbejder du jævnligt på stillads? Så bør du være opmærksom på, at dårlige arbejdsstillinger og tunge løft er det mest væsentlige årsager til, at stilladsarbejdere bliver nedslidte eller får arbejdsskader. Vær også opmærksom på risikoen for faldulykker eller at blive ramt af genstande, der falder ned.

  • Når du udfører murerarbejde på stilladser må du ikke anvende stiger, kasser, løse konstruktionsdele eller bukkestilladser til at få en bedre arbejdshøjde
  • Sørg for at hjulene på rullestilladser er ordentligt bremset under brug
  • Vælg et stillads med dele der vejer mindst muligt og som skal ændres mindst muligt
  • Undgå opmuring under knæhøjde og over skulderhøjde

Fordele ved arbejdsplatformen

Dårlige arbejdsstillinger kan nemmere forebygges, hvis du i stedet har mulighed for at arbejde på en arbejdsplatform. Den er nemmere at indstille i højden end stilladset, så du undgår at arbejde over skulderhøjde eller under knæhøjde.

Med arbejdsplatforme kan I tage materialerne med op i højden uden tunge løft. Og vælger I arbejdsplatform frem for stillads, slipper I desuden for arbejdet med at montere og nedpakke stilladset igen. De traditionelle murerstilladser består af tunge dele, som hurtigt kan give slid på kroppen, hvis stilladset jævnligt skal reguleres og ændres i opstillingen. Det kan hjælpe at skifte stilladset ud med en lettere type, efterhånden som der købes nyt stilladsgrej. Men overvej også, om I ikke kan få stor gavn af at benytte arbejdsplatforme i stedet.

Hvis der er plads på byggepladsen, så er en arbejdsplatform ofte en mere fleksibel og ergonomisk løsning end stillads. Derfor er det en god ide at tænke byggeprocessen igennem og overveje mulighederne for, om der kan blive plads til en arbejdsplatform til at udføre arbejdet fra.

Tag kontakt til os hos Platform.as og hør om mulighederne for leje af en arbejdsplatform til din byggeplads til en god pris.

Transport af sten og andet tungt materiel

Med en byggelift kan I nemt hejse materialet op. Er det svært at få plads til en platform eller lift, så kan I, i stedet, benytte en kran eller teleskoplæsser. Fælles for alle løsningerne er i hvert fald for så vidt muligt at undgå de tunge manuelle løft.

Når du er nødt til at transportere sten manuelt, så sørg for at oplagspladsen er så tæt på brugsstedet som muligt og at vejen mellem de to områder er stabil og plan. Benyt gerne en stenvogn med ergonomiske håndtag og vippefunktion, som kræver mindre kraft af dig, som går med vognen.

 

Når du murer under udhæng og altaner

Det kan være svært at opnå en høj arbejdshøjde, hvis du skal arbejde under et udhæng eller en altan. Stilladser og platforme kan være besværlige at placere, og det risikerer at gå ud over din ryg, nakke og skuldre.

Forsøg så vidt det er muligt at hæve platformen eller opsætte stilladset, så opmuringsarbejdet ikke skal foregå over skulderhøjde. Er det ikke en mulighed, så husk i stedet at variere arbejdet, så murerarbejder under udhæng, altaner og dæk bliver varieret med andet arbejde, hvor du eller dine medarbejdere arbejder mere ergonomisk hensigtsmæssigt. Det er generelt en god grundregel at variere din arbejdsstilling, når det er muligt. Det mindsker risikoen for slid og arbejdsskader på kroppen.

Flere murerfirmaer benytter arbejdsplatforme

Hos Platform.as mærker vi en øget interesse for at benytte arbejdsplatforme til murer- og facadearbejde. Derfor har vi indkøbt nye platforme, der kan gå op til 300 meters højde og som hjælper murerne til bedre produktivitet og arbejdsmiljø. Desuden tilbyder vi platforme, som kan tilpasses facadens fremspring, så murerne kan komme til ved altaner, karnapper og sågar ved runde byggerier.

Vi startede med 35 arbejdsplatforme i 2008 og sidenhen har vi knapt kunne følge med efterspørgslen. Vi har syvdoblet vores beholdning af arbejdsplatforme og investerer jævnligt i mere udstyr. Især når det gælder facaderenoveringer oplever vi stor efterspørgsel, da arbejdsplatforme ganske enkelt er bedre end stilladser” udtaler direktør for Platform.as Casper Knudsen.

 

VIL DU VIDE MERE? LAD OS KONTAKTE DIG

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Følg med i hvad vi laver hos Platform.as