Stor interesse for platform.as’ skræddersyede totaloverdækninger

 

For blandt andet at effektivisere de mange processer, som renoveringsprojektet består af, har Nordstern valgt at benytte Platform.as’ innovative løsning inden for totaloverdækning.

I Valby er entreprenørvirksomheden Nordstern ved at totalrenovere syv boligblokke.  

For blandt andet at effektivisere de mange processer, som renoveringsprojektet består af, har Nordstern valgt at benytte Platform.as’ innovative løsning inden for totaloverdækning. 

Den skræddersyede løsning i Valby er pt. monteret på den ene boligblok, og planen er at flytte totaloverdækningen fra bygning til bygning i takt med at renoveringsprojektet skrider frem. Konkret består løsningen af 20 arbejdsplatforme, der er sat op i forlængelse af hinanden på boligblokkens to langsider. Imellem de to rækker af platforme, hen over bygningen, er der monteret kassetter, hvorpå overdækningsdugen er fastgjort. Og i hver gavl understøtter en arbejdsplatform totalløsningen.

I øjeblikket benyttes arbejdsplatformene primært til skalmuring og håndtering af store glaspartier, men når facadearbejdet er færdigt, og tagarbejdet for alvor går i gang, bliver platformene låst under tagfoden, så de ikke kan køres ned. Det betyder, at de håndværkere, der skal udføre tagarbejdet, får et langt større arbejdsareal rundt omkring taget, end hvis der blev benyttet traditionelt stillads, idet platformsdækkene er større end stilladsdæk.

Der vil derfor være bedre plads til opbevaring af materialer, og til at den enkelte håndværker kan udføre sit arbejde. Foruden at pladsen på selve arbejdsområdet bliver større, kan man også i højere grad bevæge sig frit rundt langs tagfoden, da der ikke er monteret en masse lodrette stilladssøjler rundt omkring på arbejdsdækket.

Den fleksible løsning kan konstrueres på mange forskellige måder.

Skræddersyede løsninger med et kæmpe potentiale

Det fremtidige potentiale for totaloverdækninger er enormt. ”Foruden de mange renoveringsopgaver, der med fordel kan udføres fra Platform.as’ arbejdsplatforme, er der også et kæmpe udviklingspotentiale i selve produktet, der vil gøre det endnu mere attraktivt i forhold til en traditionel stilladsløsning. Vi kan fx montere to platforme på én mast, hvor den øverste låses ved tagfoden, mens den anden kan køre op og ned og bruges til facadearbejdet. Med den løsning kan man fx samtidig skifte tag og vinduer under samme overdækning” siger adm. direktør, Casper Gorm Knudsen og tilføjer:

”I Valby indeholder løsningen, foruden arbejdsplatforme og overdækning, også fire trappetårne og fire af Platform.as’ materialehejs, til at understøtte tagarbejdet. Havde bygningen været højere end de nuværende fire etager, havde det givet rigtig god mening at erstatte materialehejsene med vores driftssikre person- og materialehejs, der har en løftekapacitet på op til 3.200 kg.”.

Den fleksible løsning kan konstrueres på mange forskellige måder. Det er bl.a. muligt at bygge en totaloverdækning med et specielt konstrueret system, så selve overdækningen kan rulle på ”trolleys”. Denne løsning er fx velegnet, når entreprenøren arbejder etapevis på én eller flere bygninger.

Vores salgsteam haft travlt med at projektere og regne på flere andre projekter, hvor entreprenørerne er meget interesseret i vores effektiviserende løsning, siger Casper Gorm Knudsen.

Den effektiviserende løsning har fået fodfæste

I Platform.as vurderer man, at totaloverdækninger opført med arbejdsplatforme for alvor er ved at vinde fodfæste i byggebranchen.

”Sideløbende med at vi har monteret den spændende løsning på Vigerslev Vænge i Valby, har vores salgsteam haft travlt med at projektere og regne på flere andre projekter, hvor entreprenørerne er meget interesseret i vores effektiviserende løsning,” siger Casper Gorm Knudsen afslutningsvis.


Se løsningen blive monteret på byggepladsen i Valby.

VIL DU VIDE MERE? LAD OS KONTAKTE DIG

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Følg med i hvad vi laver hos Platform.as