HÅNDTERING AF EKSTERNE ARBEJDSPLATFORME

Sikkerhed er det absolut vigtigste i vores forretning. Vi har derfor nogle meget klare sikkerhedsproceduerer, som vi arbejder efter, når vi håndterer arbejdsplatforme. Når vi håndterer eller servicerer arbejdsplatforme, skelner vi således ikke mellem om det er vores egne eller kundens.

Når vi håndterer vores kunders arbejdsplatforme, eller platforme som kunden selv tidligere har håndteret i form af flyt e.l., tager vi derfor forbehold for, at vi kan arbejde med den i henhold til vores egne procedurer.

Vi forbeholder vi os derfor retten til at udføre tidsregistrering, hvis det skulle være nødvendigt, at justere platform, så den overholder vores procedurer jf. nedenstående skema og beskrivelse.

Ovenstående skyldes ene og alene, at vi har nogle standarder, som de arbejdsplatforme vi håndterer skal leve op til. Det gælder uanset om det er vores eller kundens egne – det gælder alles sikkerhed.

Gennemgang af platforme og evt. udbedring af forhold faktureres til timepris jf. modtagne tilbud.

PROCEDURE VED INSPEKTION AF KUNDEEJET ARBEJDSPLATFORM

Ved ankomst til en platform, hvor kunden/brugeren selv har flyttet eller ombygget platformen, foretages der grundig visuel inspektion af opstillingen. Hvis det vurderes nødvendigt, foretages der kontrolspænding af maste- og dæksamlingsbolte.

Tidsforbrug på den visuelle inspektion registreres særskilt. Såfremt der er behov for ombygning eller ændring af kundens opstilling, skal dette dokumenteres med billeder samt beskrivelse af udførsel i tidsregistreringen.

Ved flyt eller ombygninger, hvor platformen igen skal bruges af kunden, skal platformen være opstillet korrekt og i henhold til gældende regler. Det betyder, at vi aldrig efterlader en platform til brug, uden den er opstillet korrekt.

Ved endt arbejde opdateres det grønne godkendelseskilt korrekt, samt tilføjes teksten KUNDE FLYT SELV efter jeres initialer i feltet ”Monteret af”.

Kontrolpunkter

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Følg med i hvad vi laver hos Platform.as