Stillads Regler

Der findes en række regler, som man skal følge for at undgå skader, når man opsætter og benytter et stillads. Der kan være forskel på, hvordan de forskellige stilladser skal opsættes og anvendes alt efter mærke og type. Derfor er det vigtigt, at du først og fremmest læser stilladsets medfølgende opstillingsvejledning og sætter dig godt ind i, hvordan stilladset bør anvendes. Det er stilladsopstillerens ansvar, at stilladset er opstillet forsvarligt og efter de gældende regler.

Herunder kan du læse nogle af de vigtigste regler for opsætning af stillads.

DE VIGTIGSTE REGLER FOR STILLADSER

Om end der er tale om stilladser til facaderenovering, murerarbejde eller totalinddækkede stilladser, er det stilladsopstillerens ansvar, at stilladset lever op til branchens krav til indretning og opstilling af stillads.

Det er værd at nævne, at Arbejdstilsynet skelner mellem stilladstyperne. Der er derfor forskel på regler for systemstillads og rullestillads, bukkestillads og specialstilladser som hængestillads, skorstensstillads og rygningsstilladser samt maskiner som hejsestillinger og personløftere samt tekniske hjælpemidler som stiger, støbetårne og trappetårne.

Almene systemstilladser tæller rammestillads, søjlestillads, rullestillads og bukkestillads, men rulle- og bukkestilladser kan anvendes som hobbystillads.

Både private og håndværkere kan gøre brug af hobbystillads. Hobby stillads dækker over mindre, multi-, stige-, teleskop- og foldestilladser.

STILLADS

STILLADS REGLER JF. ARBEJDSTILSYNET

Arbejdstilsynets vejledning om stilladsopstillerens ansvar henvender sig både til professionelle stilladsvirksomheder og virksomheder, der opstiller systemstillads til eget brug og tager udgangspunkt i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske virkemidler.

Gængse regler for stilladser:

STILLADS-OPSTILLERENS ANSVAR SOM LEVERANDØR

Ifølge AT-vejledningen om stilladsopstillerens ansvar har den projekterende, der har bestemt den konkrete indretning af stilladset, ansvaret for at indrette stilladset, så det er forsvarligt at arbejde fra.

Stilladsopstilleren skal tage hensyn til krav og regler for stillads.

OPSTILLING PÅ BÆREDYGTIGT UNDERLAG

Vær opmærksom på, at et stillads skal opstilles på fast og bæredygtigt underlag. Terræn og underlag skal være jævnt, så stilladset står stabilt og sikkert. Stilladset støttepunkter skal hvile på hele støttefladen. Derfor er det vigtigt at undersøge og vurdere, hvorvidt underlaget kræver brug af opklodsninger eller fundamentering typer til søjletryk og med udgangspunkt i forankrings- og afstivningsmetoder m.m. En opklodsning må ikke være mere end 0,2 meter høj, jf. pkt. 6.14.

FORSVARLIG INDRETNING

Ved forsvarlig indretning forstås det, at stilladsopstilleren tager hensyn til tilladte belastningsforhold, vejrmæssige påvirkninger og sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

Ifølge AT-vejledningen pkt. 6.16 skal et stillads være forsynet med passende anordninger, som forhindrer utilsigtet bevægelse, når der udføres arbejde i højden fra det.

Et stillads skal opstilles med øje for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Redskaber og materialer skal kunne anbringes så alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser.

SIKKER FASTGØRELSE

Ethvert stillads skal være forsvarligt opstillet og have taget udgangspunkt i vejrmæssige påvirkninger – sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, sådan stilladset er stabilt og forsvarligt understøttet og fastgjort enten til bygningen, anden konstruktion eller har fået monteret ballast i form af betonklodser eller vanddunke, jf. AT-vejledning, pkt 6.13.

RÆKVÆRK

Hvis du benytter et stillads, som har mere end 2 meter ned til det omgivende underlag, skal der opsættes rækværk. Rækværket kan bestå af håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og en fodliste, der er mindst 0,15 meter høj, eller anden afskærmning, der sikrer på samme måde.

Rækværk til stillads er til for stilladsbrugerens sikkerhed, privat som professionel håndværker. Et rækværk består gerne af hånd-, knæ- og fodliste og bliver monteret, så stilladsbrugeren kan arbejde trygt og effektivt på platformen. Et rækværk kan også bestå af anden afskærmning eller barriere, der forhindrer risiko for fald til det omliggende underlag.

Hvis det ikke er muligt at etablere rækværk eller anden afskærmning som sikkerhedsforanstaltning, kan man søge dispensation eller iføre sig personligt faldsikringsudstyr.

ADGANGSVEJE

Der skal være forsvarlige adgangsveje i stilladset. Er stilladset højere end 5 meter og længere end 10 meter, skal der være to separate opgangsfelter med trapper.

Stilladser skal have etableret forsvarlige og hensigtsmæssige adgangsveje ved alle stilladsopsætninger for at opfylde alle krav og forskrifter fra Arbejdstilsynet.

Det kan være nødvendigt at etablere et trappetårn for at tilgodese krav om ergonomi og arbejdsplads på stilladsets arbejdsplatform. Et trappetårn monteres på stilladset for at lette adgangen til arbejdsstedet. Et trappetårn kan både etableres som et udvendigt trappetårn eller indeni stilladsets etageadskillelser.

UNDERLAG

Stilladset skal opstilles på et jævnt og fast underlag, så stilladset hverken kan rokkes eller vippe under arbejdet.

Ifølge Arbejdstilsynet skal stilladset være stabilt, derfor skal terrænet undersøges og vurderes før opstilling og vurdering af mulig opklodsning. Stilladsets støttepunkter skal hvile på hele støttefladen. En opklodsning må ikke være over 0,2 meter høj og større niveauforskelle skal udlignes med indstillelige understøtninger eller anden forsvarlig konstruktion.

Ved brug af løse redskaber som stiger er det et krav at støtte stigen på et stabilt, bæredygtigt og fast underlag af passende størrelse, så trinnene er i vandret position.

STILLADS PÅ HJUL

Arbejder du med et transportabelt stillads, er det vigtigt, at hjulene er bremset under brug.

Det er hurtigt og nemt at arbejde fra et rullestillads, når du skal arbejde på en længere opgave i højden. Lige så let det er at flytte sit rullestillads rundt lige så vigtigt er det at låse hjulene, når du skal arbejde fra stilladset. Rullestilladset egner sig godt til små og lavere byggeopgaver.

Et rullestillads skal ved udendørs brug eller med en højde over 2 meter fastgøres til bygningen eller anden konstruktion. Rullestilladset skal forsynes med et grønt ibrugtagningsskilt, hvis det er over 2 meter i højden.

SKILTNING

Alle fastmonterede stilladser på over 2 meters højde skal have påsat et sikkerhedsskilt. På skiltet skal fremgå, hvad stilladset anvendes til, datoen for opstilling, information om stilladsklassen og formål.

Det er først tilladt at befærde et stillads over 3 meters højde, når stilladsets opgange er forsynet med et grønt ibrugtagningsskilt.

Hvis dele af stilladset ikke er i brugsklar stand f.eks. i forbindelse med opstilling, ændring i opstilling eller nedtagning opsættes advarselssignaler overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

ARBEJDSHØJDE

Arbejdshøjde og ståhøjde forveksles ofte. Ståhøjde er fra terræn til overkanten på øverste stilladsdæk, mens arbejdshøjden er ståhøjden og 2 meter oveni. Det vil sige, at private ikke må opsætte, justere eller demontere et stillads, hvor stilladsdækket er over 3 meter fra terræn.

Den arbejdshøjde, som stilladset giver, må aldrig forøges ved hjælp af kasser, stiger, skamler, bukkestilladser eller lignende. Hvis det er nødvendigt med ekstra arbejdshøjde på et stilladsdæk, skal materiellet være egnet og fastgøres
forsvarligt.

Er det nødvendigt at udføre arbejde i højden ved brug af stige skal brugen begrænses til situationer som midlertidigt arbejde og med udgangspunkt i det hjælpemiddel, som er bedst egnet og sikrer ergonomiske forhold.

ANVENDELSE

Det er vigtigt, at stilladset ikke anvendes til andre arbejdsfunktioner, end det er beregnet til.

Stilladsopgaven er projekteret og beregnet med udgangspunkt i de angivne arbejdsfunktioner, håndværkere, og dertilhørende belastninger af materialer og redskaber. Stilladsopgaven er indrettet, så stilladsdæk og arbejdsplatforme er dimensionerede sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt til arbejdsopgaven.

Det er derfor ikke tilladt at anvende et facadestillads, der er beregnet til vinduesudskiftning, til en tagrenovering eller anden renoveringsarbejde.

Der må heller ikke arbejdes fra stiger, bukkestilladser eller andre løse genstande på et stilladsdæk. Hvis det er nødvendigt med ekstra arbejdshøjde på et stilladsdæk, må denne ekstra højde kun etableres med anvendelse af egnet og forsvarligt fastgjort materiel.

VEJRFORHOLD

Man skal altid tage forbehold for vejret, når man arbejder på et stillads. Er der kraftig blæst, sne eller andet vejr, som udgør en fare, må der ikke arbejdes på stilladset.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansattes arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt indrettet. Derfor er det høj sæson for vinterinddækning af arbejdsplatforme i højden fra oktober til marts måned.

Ifølge Arbejdstilsynets AT-vejledning for vinterinddækning er det ikke tilladt at arbejde i højden, hvis vejrforholdene udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Arbejdet skal altså foregå under forhold, hvor det påregnes, at de ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget som f.eks. afkøling af kroppen såsom hænder, da dette øger risikoen for ledskader, ulykker og brud.

Service - Kvalitet - Sikkerhed

FÅ ET GODT TILBUD PÅ LEJE AF MOBIL ARBEJDSPLATFORM

Hvis du vil vide mere om vores mobile arbejdsplatforme, samt hvordan de kan være med til at lette arbejdsdagen på din byggeplads, så er du mere end velkommen til at kontakte os.

Vi kan skræddersy de løsninger, der fungerer bedst for dit bygge- eller renoveringsprojekt, uanset projektets omfang.

Ring til os på 32 114 333 eller bliv kontaktet direkte for mere information.

VI HJÆLPER DIG MED PROFESSIONEL OPSÆTNING

Hos Platform.as har vi byttet det traditionelle stillads ud med en mobil arbejdsplatform, som giver et sundt arbejdsmiljø, stor fleksibilitet og langt mere sikkerhed. Når du lejer en arbejdsplatform hos os, tager vi hånd om hele processen, og vi sørger for, at arbejdsplatformen bliver opsat efter gældende regler.

Platform til alle behov – uanset arbejdsopgaven i højden. Vores arbejdsplatforme kan sammensættes på et utal af måder, hvorfra det er muligt at varetage alt lige fra murerarbejde, facaderenovering, malerarbejde, nybyg, renovering og brobygning.

Hos Platform.as udlejer vi platforme af mærket Scanclimber, der er førende producent af solide og effektive arbejdsplatforme. Dit projekt kræver den rigtige løsning, og vi hjælper dig med at tilpasse platformen, så den er justeret til at varetage dine behov. Hertil er det også muligt at vælge en række ekstraudstyr for at gøre arbejdet endnu mere effektivt og komfortabelt.

Håndværkere er mange og deres arbejdsrutiner er forskellige, derfor tilbyder ekstraudstyr, der tager hensyn til de ergonomiske forhold, sikkerhed og tidsbesparelse. Det er til forskel fra stilladset muligt at justere arbejdshøjden på arbejdsdækket ved at montere en murerkonsol.

En murerkonsol er et forsænket dæk, der minimerer nedslidende buk, løft og stræk, da det med en murerkonsol altid er muligt at finde den rette arbejdshøjde i forhold til, hvor højt skiftet er nået. Når du lejer en platform med murerkonsol hos os, opsætter vi konsollen ca. 50 cm under selve platformens dæk, sådan håndværkeren let kan tilgå sine arbejdsredskaber.

En mobil arbejdsplatform går ind under samme retningslinjer fra Arbejdstilsynet om sikkerhed og sundhed som stillads samt krav og regler til hejse-, løfte- og transportredskaber.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Følg med i hvad vi laver hos Platform.as