Stillads

Stilladser er ofte anvendt i byggebranchen, når arbejdet foregår højt oppe. Uanset om der er tale om opførsel af nye bygninger eller renovering af eksisterende, kan det være nødvendigt med et redskab, der løfter medarbejderne fra jorden. Hos Platform.as mener vi, at det traditionelle stillads har fundet sin afløser. Vi har derfor byttet stilladset ud med en mobil arbejdsplatform, der kan det samme som de klassiske stilladstyper – og meget mere til. Alt det kan du læse mere om her på siden.

STILLADSLØSNINGER OG STILLADSTYPER

Ønsker du et sundt arbejdsmiljø, at mindske tunge løft og en fleksibel arbejdsplads, der er økonomisk og tidsbesparende?

Når du arbejder på en arbejdsplatform ved en facaderenovering, skal du ikke spekulere i belastende arbejdshøjder og usikre arbejdspositioner – du kan justere platformens højde til arbejdet ved at køre op og ned og er ikke begrænset på samme måde som ved et klassisk facadestillads.

Du kan undgå tunge løft og mange trapper ved at vælge en platform frem for et murerstillads, når du skal fragte dig selv og dine materialer op på arbejdsplatformen ved at køre arbejdsplatformen helt ned til jorden, så du kan læsse og tømme arbejdsredskaber, materialer og affald.

En platform er hurtigere at opsætte fremfor et stillads til byggeprojektet. Platformen er hurtigere at montere og nemmere at flytte rundt på end hvad det tager at opsætte et byggestillads, murerstillads, facadestillads eller bukkestillads til en hel facade.

MURERSTILLADS

Et murerstillads karakteriseres ved at have brede dæk, høj lastkapacitet og gode arbejdsforhold. Et murerstillads egner sig til mange forskellige renoveringsprojekter og byggesager. Murerstilladset er en fleksibel og robust arbejdsplatform, der bygges i stilladsklasserne 2-5; fra 150 kg til 450 kg pr. m2.

FACADESTILLADS

Facadestilladset er det mest almene stillads, der både anvendes af private og professionelle håndværkere til små og store renoverings- og byggeprojekter. Skal facadestilladset anvendes ved maling af facaden kræves det, at stilladset er mindst 0,6 meter bredt, mens vinduesudskiftning kræver et stillads med en bredde på 1,2 meter.

RULLESTILLADS

Rullestilladset er et lille stillads på hjul, der er let at flytte og anvendes derfor gerne til lettere arbejde på spredte steder og gerne indendøre. Rullestilladser skal ved udendørsbrug om muligt fastgøres til bygningen eller anden konstruktion. Store og høje byggeopgaver kræver et facadestillads fremfor et hobby stillads eller mini stillads.

BUKKESTILLADS

Bukkestilladset er et godt mindre stillads, der er velegnet til lave og tunge opgaver tæt på jorden. Bukkestilladset er også kendt som murbukkestillads, da stilladset er brugbart til fugereparationer, loftarbejde, tagrender og vinduesudskiftning. Bukkestilladser består af platforme og murbukke med en lastkapacitet svarende til stilladsklasserne 3-5 svarende til 200 til 450 kg pr. m2.

FOLDESTILLADS

Foldestilladset er et foldebart stillads, der er let at transportere og tit bliver det forvekslet med rullestillads, fordi det er mobilt og let at opstille. Et foldestillads har på midten en lås, der gør det muligt at klappe stilladset sammen, så det let kan demonteres eller blive flyttet gennem døråbninger.

SKORSTENSSTILLADS

Skorstensstilladset er et specialstillads, som anvendes udenfor og gerne som en sikker, midlertidig arbejdsplatform til renovering og reparation af skorsten, kvist, tophatte, kirketårn eller udsmykning på tagene af en villa eller etageejendom. Et skorstensstillads er udformet til at skulle monteres på et skråt tag.

HOBBYSTILLADS

Et hobbystillads er en mindre arbejdsplatform til mindre hobby- og byggeopgaver i hjemmet, men hobby-stilladser tæller mange forskellige stilladstyper og anvendes derfor også af håndværkere. Hobbystilladser er generelt mindre stilladser som f.eks. teleskopstillads, stigestillads, multistillads, foldestillads og rullestillads, der bruges, når tagrenden skal renses eller udskiftes, når træværket eller loftet skal males.

MINISTILLADS

Et ministillads er et lille stillads lavere end 3 meter til overkanten på øverste stilladsdæk, så det også må opsættes, ændres og nedtages af personer uden stilladsuddannelse. Mini stilladser er f.eks. rullestillads, bukkestillads, små murerstilladser, foldestillads, stigestillads, teleskopstilladser. Der er stor prisforskel på, hvad det koster at leje et stillads som rullestillads, foldestillads hos dem, der tilbyder stilladsudlejning.

Service - Kvalitet - Sikkerhed

VIL DU VIDE MERE OM DE FLEKSIBLE OG MOBILE STILLADSER FRA PLATFORM.AS?

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores mobile arbejdsplatforme, er du meget velkommen til at kontakte os

STORE STILLADSER TIL OMFATTENDE BYGGEPROJEKTER

Stilladser til omfattende byggeprojekter er gerne store stilladset opstillet af professionelle stilladsvirksomheder, der tager højde for den konkrete byggesags forhold og arbejdsopgaver. Sådan ved opstilleren besked, om byggeopgaven kræver bredde, smalle eller høje stilladser eller tilbygninger såsom et materialetårn eller trappetårn.

Forud for opstilling af stillads undersøges forholdene og en konstruktionsberegning foretages. En konstruktionsberegning tager udgangspunkt i materialets art, terrænets underlag, fastgørelsesforhold, belastninger, temperatur, vandindhold og vejrligspåvirkning.

Samme beregninger ved opstilling af facadestillads og opstillingen af platform og hejs gør sig gældende. Den store forskel ved stillads og platform er, at et omfattende byggeprojekt kræver flere materialedele og arbejdstid for opstilling af stillads end ved valg af platform. Leje af en arbejdsplatform er derfor konkurrencedygtig.

Store stilladser anvendes ofte i forbindelse med facaderenovering, opbygning, ombygning, vinduesudskiftning, tagrenovering, tagudskiftning, sandblæsning og murerarbejde. Hobbystillads egner sig godt til den lille og hurtige opgave og egner sig mindre godt til store og høje byggeopgaver.

SMÅ STILLADSER TIL MINDRE PROJEKTER OG HJEMMEBRUG

Facadestillads behøver ikke at være et stort stillads, der findes mindre projekter som malerarbejde, udskiftning af tagrender eller fugeudkradsning, der kræver et lille stillads.

Små stilladser kan lige såvel kan være et hobbystillads til hjemmebrug såsom et rullestillads, foldestillads eller bukkestillads, som er under 3 meter i arbejdshøjde og derfor ikke kræver stilladskursus.

Et stillads til hjemmebrug kan købes hos diverse byggemarkeder f.eks. XL-Byg, Stark, BAUHAUS, Bygma, Silvan eller hos Stigefabrikken eller hos Jumbo. Det er også muligt at leje et stillads, hvilket er at foretrække, hvis projekterne i hjemmet er kortvarige.

Hvad koster det at leje et stillads i forhold til stillads priser? Du vil opdage, at flere stilladsvirksomheder slår sig på udlejning af stillads og lover dig, at du sparer 10 % ved leje og 20 % ved køb, såfremt du ikke har behov for at tilkøbe montering af stilladset.

Det mest hyppige udlejede stillads er: rullestilladset. Et lille rullestillads ligger i prisklassen for leje af stillads ca. 110 kr til 280 kr pr. dag. Et rullestillads findes både i et smalt og i et bredt format, hvilket defineres ud fra stilladsdækket.

På anden pladsen over populære hobbystilladser er foldestilladset. Et lille foldestillads ligger i prisklassen for leje af stillads ca. 125 kr til 305 kr pr. dag.

Herunder skal du tage hensyn til, at du oveni lejer stillads tilbehør såsom stilladsramme, gelænder, gulv, hjul, fodlister, støtteben, fastgørelser – hvilket også gør sig gældende for et foldestillads.

HUSK DET RETTE TILBEHØR TIL DIT STILLADS

Stilladsfabrikater og stilladsprodukter er mange forskellige, og stilladstilbehør er ikke alle kompatible på tværs af fabrikanter og mærker. Derfor er det en god ide at matche stillads tilbehør af samme fabrikant eller rådføre sig der, hvor stilladstilbehøret enten er købt eller lejet.

Mål og udformning er ikke ens. Layher stilladser har f.eks. fleksible længder med standardmål på 2,07 meter eller 2,57 meter, mens HAKI stilladser f.eks. har mål som 1,0 meter x 1,050 meter, 1,5 meter x 2,050 meter eller 2,0 meter x 3,050 meter.

Udover stilladsdæk, stilladsramme, gelænder og fodlister til stillads samt fastgørelser. Er det også en god ide at tjekke, om stiger, rækværk, monteringsbeslag, koblinger, beslag, øjebolt og diverse kroge har de rette mål til dit stillads.

Der er krav til minimumsbredden på stilladsdæk. Et stillads skal dimensioneres til det arbejde og den færdsel, der skal foregå på stilladset. Ved lettere reparations- og vedligeholdelsesarbejdet på stilladsdækket/arbejdsdækket behøver stilladsdækket ikke at være bredere end 0,6 meter. Det er f.eks. maling af facade. Ved større byggeopgaver som vinduesudskiftning er kravet, at stilladset skal være mindst 1,2 meter bredt. Ved tagarbejde er kravet om stilladsdækkets bredde 1,2 meter ved tagfod og ved galv skal stilladset være mindst 0,6 meter bredt.

OPSÆTNING AF STILLADS ELLER ARBEJDSPLATFORM?

Stillads er ikke bare stillads, og der skal meget stillads til på en stor byggesag og viden om stillads bare til hjemmebrug. Et stort stillads er tidskrævende i forhold til opstilling og nedtagning – samt at justere og ændre i opstillingen undervejs.

En arbejdsplatform er en mobil maskine, der ikke fylder meget på facaden, mens byggeprojektet står på. Arbejdsplatformen giver gode, ergonomiske arbejdsvilkår og fleksibilitet, og det er let at tilpasse platformen byggeprojektet, undervejs som arbejdet skrider frem.

En arbejdsplatform kan tilpasses til den konkrete arbejdsopgave, sådan både bredde, dybde og højde tilgodeses – også undervejs. Flere af arbejdsplatforme er udstyrede med konsoller, der kan tilpasses forskellige fremspring i facaden såsom karnapper og altaner.

Opsætningen af en platform ved et byggeprojekt går hurtigere end ved opsætningen af et klassisk stillads. Du kan vælge at benytte dig af en arbejdsplatform eller at sætte flere arbejdsplatforme sammen og sådan dække et større stykke af facade. Det er f.eks. en god idé, når en byggesag varetages af flere forskellige håndværkere på samme tid.

Service - Kvalitet - Sikkerhed

FACADESTILLADS ELLER ARBEJDSPLATFORM?

Ved renovering eller ombygning vil dit hus være gemt bag facadestilladset og dit udsyn fra vinduerne vil være begrænset, mens arbejdet står på. Det er ikke tilfældet med en arbejdsplatform, da platformen fylder væsentligt mindre og kan justeres i en højde, så du ikke kan se platformen inde fra efter arbejdstid.

MURERSTILLADS ELLER ARBEJDSPLATFORM?

Murerstilladset er et robust stillads med høj lastkapacitet og gode brede dæk, der sikrer gode arbejdsforhold og som effektiviserer arbejdsindsatsen – det samme gør sig gældende for en arbejdsplatform, der samtidig kan få monteret murerkonsoller, der tilgodeser en murers forskellige arbejdshøjder.

Rullestilladset er en rigtig god og fleksibel løsning til mindre og lave byggeopgaver, hvor du har behov for at kunne flytte stilladset hurtigt og nemt for at arbejde over spredte steder. Hvor rullestilladset er begrænset i størrelse og lastkapacitet, forholder det sig anderledes med en arbejdsplatform, hvor du ikke skal gå på kompromis med fleksibiliteten.

FÅ EN MODERNE OG PROFESSIONEL STILLADSLØSNING

Har du brug for en moderne og professionel stilladsløsning til din facaderenovering? Der tilgodeser håndværkernes behov, øger effektiviteten og som sparer dig tid og penge?

Mobile arbejdsplatforme er stilladset moderne afløser, når det kommer til en professionel løsning. En platform kan anvendes til alle former for facadeopgaver med sine mange fleksible kombinationsmuligheder, der rummer god arbejdsplads og kan tåle tung belastning.

En arbejdsplatform er en sikker løsning, hvortil det er muligt at varetage Arbejdstilsynets vejledninger for sikkerhed og sundhed, f.eks. vinterforanstaltninger ved at inddække platformen og sådan kunne fortsætte arbejdet i al slags vejr.

Vores inddækning er lavet af en wrap, der varmefolieres på platformene. Inddækningens materiale er holdbart og solidt, og larmer mindre end andre typer af inddækninger. Det betyder, at inddækningen er stabil selv i blæsevejr og larmer mindre, hvilket både er godt for håndværkerne og eventuelle beboere.

Har du brug for at afdække, mens taget eller ydremuren står åbent i alle vejrforhold? Og vil du sikre det for fugtskader eller en tidsplan, der stikker af? Så kan vi tilbyde en kombination af arbejdsplatforme og stillads med totaloverdækning.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Følg med i hvad vi laver hos Platform.as